Galaxens IT-strategi

Børnene i Galaxen vokser op i en tid, hvor IT er en naturlig del af hverdagen. Derfor er IT også en del af hverdagen og et tilbud i børnehaven. Vi tager ansvar for at alle børn får mulighed og forudsætninger for at få kendskab til, forstå og anvende digitale medier ved skolestart.

IT bruges af både børn og voksne. Vi anvender fx Nembørn, Børneprofiler og Personalenet. Til børnene er IT et værktøj til relationsdannelse, understøttelse af læring og socialt samvær sammen med andre børn. IT kan bruges i forskellige pædagogiske aktiviteter og i relation til de pædagogiske læreplaner.

 

Mål med IT

 • IPad og computer anvendes til at søge såvel relevante oplysninger som underbygger vores formidling i forskellige sammenhænge som underholdning til børnene med forskellige spil.

   

 • Sproggrupperne søger fx på billeder, ord eller video i forbindelse med udflugter og forskellige aktiviteter samt sange på Ramasjang, YouTube, m.v.

   

 • Forældresamtaler suppleres ofte med korte videoklip fra barnets hverdag. Især familier der ikke taler dansk ser gerne billeder eller videooptagelse af aktiviteter i børnehaven, som understøtter det talte sprog, samt videooptagelser af barnet fx en specifik episode som tøj i garderoben, måltid eller leg. Der dokumenteres fx via Piccollage m.v.

 

Personalet er ansvarlige for at formidle god etik omkring IT til børnene

 • Formålet med app’s er læring og/eller underholdning. Det aftales hvor meget IPad’en er fremme i brug, hvor længe, og hvorfor den er på stuen.  Børnene kan kun ved særlig aftalte lejligheder medbringe egne private IPads, tablet eller computere på eget ansvar.

   

 • Børnene skal dagen igennem veksle mellem forskellige aktiviteter, som IT kun er en del af.  

 • IPads kan anvendes pædagogisk, hvis barnet fx har brug for en pause (enten fysisk eller psykisk), hvor det er hensigtsmæssigt at kobler af med iPad’en.

 

Videregivelse af det sociale aspekt i forhold til være på nettet, fx hvis man optager film

IT anvendes med respekt for den enkelte. Man udstiller ikke nogen, man filmer ikke på toilettet, og alle skal kunne acceptere, hvad der er blevet filmet.

Vi har fem uddannede IT-ambassadører, som sammen med ledelsen varetager IT- området. De informerer løbende personalet om nye app’s med navn, beskrivelse og pris, samt hvilke læreplanstemaer disse app’s understøtter.

Galaxens IT-strategi er en videreførelse af Herning Kommunes IT-strategi.  Ledelsen sørger for, at det nødvendige IT-udstyr stilles til rådighed for at kunne opfylde målene i børnehavens IT-strategi.