Vuggestue

 

Vuggestue

I Galaxen deler alle børn deres vuggestue- og børnehaveverden i forskelligt omfang og på tværs af grupper og aktiviteter. Vores børn møder engagerede og nærværende voksne. Vi har som mål at skabe et trygt imødekommende og kreativt miljø, der med glæder og livskvalitet på alle måder styrker barnets selvværd, udviklings- og læringsforudsætninger.

Galaxens vuggestueafdeling er placeret i Universet, Satellitten og Mælkevejen. I vuggestuen ønsker vi, at skabe muligheder, der styrker selvværdet hos det enkelte barn, udvikler børnenes kompetencer og fremmer børnenes sociale færdigheder. Vi inddrager de daglige omsorgsfunktioner, som vigtige læreprocesser for børnene. Vi aktiverer børnene i blandt andet måltider, af- og påklædning og ved bleskift. Vi prioriterer forældresamarbejdet højt, fordi vi sammen kan skabe grundlaget for barnets trivsel i en tryg og god hverdag. Vi arbejder bevidst ud fra temaerne i de pædagogiske læreplaner  for at fremme en alsidig udvikling.

Vi tilbyder et varieret udbud af aktiviteter, hvor børnene både er i bevægelse og bruger alle sanser.  Der kan læses mere under punktet aktiviteter i hjemmesidens menu.  Leg og sjove aktiviteter er et vigtigt fundament for barnets udvikling, både den frie leg, men også planlagte og spontane aktiviteter, fordi der også her foregår megen læring. Vi tilstræber så meget udeliv som muligt, gerne hver dag, og gerne på vores dejlige legeplads eller i grønne nærområder.  Nogle vuggestuebørn går i H-gruppen, som er en specialgruppe for børn med særlig behov, der er tilknyttet en vuggestue- eller børnehavegruppe.  Vi har mange års erfaring med inklusion, som er et nøgleord i Galaxens pædagogiske tilbud – her er plads til hver enkelt lille stjerne.

Alle stuerne får mad tilberedt fra vores køkken. Du kan læse mere om måltiderne og vores holdninger til kost og måltider i vores kostpolitik i menuen på hjemmesiden. Stuerne er indrettet så de tilgodeser vores pædagogik og tager hensyn til praksis. Vi har legepladser, som er indrettet med henblik på at kunne udfordre børnenes lyst til bevægelse, leg og samvær.

Dagsrytmen (ca. tider)

Kl. 06.30 - 07.15: Galaxen åbner samlet på en stue. Der tilbydes morgenmad til de børn, der ikke har fået hjemmefra. Efter kl. 8.00 går vi ud på forskellige stuer.

Kl. 09.00  - 11.00: Børnene tilbydes brød, frugt og vand. Leg/aktiviteter inde og ude.

Kl. 11.00 - 12.00: Frokost. Herefter puttes de børn der skal sove.

Kl. 12.00 - 14.00: Mange af børnene sover. De helt små, som sover to gange i løbet af dagen, er vågne og får mad, leger m.m. Det er meget individuelt, hvor meget og hvor længe børnene sover.

 Personalet afvikler pauser og møder imens.

Kl. 14.00 - 16.00: Børnene tilbydes eftermiddagsmad. Leg inde eller på legepladsen.

Kl. 16.00: Vi samles på én stue eller på legepladsen. 

Kl. 16.45: Vuggestuen lukker.

Fredag lukker vuggestuen kl. 15.30.