Børnehave

 

 

I Galaxen deler alle børn deres børnehave- og vuggestueverden i forskelligt omfang og på tværs af grupper og aktiviteter. Vores børn møder engagerede og nærværende voksne. Vi har som mål at skabe et trygt imødekommende og kreativt miljø, der med glæder og livskvalitet på alle måder styrker barnets selvværd, udviklings- og læringsforudsætninger.

Galaxens børnehaveafdeling er placeret i, Planeten, Universet og Satellitten. I børnehaven ønsker vi, at skabe muligheder, der styrker selvværdet hos det enkelte barn, udvikler børnenes kompetencer samt fremmer børnenes selvstændighed og sociale færdigheder. Børnene får opbygget venskaber og fællesskab, hvor alle har ligeværd og føler sig set og forstået. Vi guider børnene i at blive selvhjulpne og selvstændige, og de motiveres dagen igennem til at være aktive og deltagende i de forskellige gøremål. Vi arbejder bevidst ud fra temaerne i de pædagogiske læreplaner for at fremme en alsidig udvikling. 

Vi har børn med både dansk og etnisk kulturbaggrund. Børn fra H-gruppen er tilknyttet en børnehavegruppe en del af dagen, og børn fra andre specialgrupper deltager i forskelligt omfang i aktiviteterne. Vi arbejder med de styrker, forskellighed kan tilføre børnegruppen. Vi har mange års erfaring med inklusion, som er et nøgleord i Galaxens pædagogiske tilbud – her er plads til hver enkelt lille stjerne.

Alle skal føle sig betydningsfulde for fællesskabet med en gensidig respekt mellem børn, forældre og personale. Vi prioriterer forældresamarbejdet højt, fordi vi sammen kan skabe grundlaget for barnets trivsel i en tryg og god hverdag.

Vi har dagligt fælles samlinger med aktiviteter, der styrker fællesskabet, fx sang, snak om hvem der er mødt frem, og hvem der mangler, samt snakke om diverse emner der optager børnene. Vi spiser vores madpakker samen, herefter får nogle børn en middagssøvn, men de fleste kommer ud at lege på legepladsen. Vi samles igen til frugt om eftermiddagen.

Vi tilbyder et varieret udbud af aktiviteter, hvor børnene både er i bevægelse og bruger alle sanser.  Der kan læses mere under punktet aktiviteter i hjemmesidens menu.  Leg og sjove aktiviteter er et vigtigt fundament for barnets udvikling, både den frie leg, men også planlagte og spontane aktiviteter, fordi der også her foregår megen læring. Om formiddagen er der aktiviteter, ture ud af huset, legeplads, læsegrupper, klippe/klistre, m.v. I Galaxen har vi god plads i vores egen sal og legepladser, som er indrettet med henblik på at kunne udfordre børnenes lyst til bevægelse, leg og samvær.