Specialgrupper

Specialgrupper 

I Galaxen deler alle børn deres børnehave- og vuggestueverden i forskelligt omfang og på tværs af grupper og aktiviteter. Vores børn møder engagerede og nærværende voksne. Vi har som mål at skabe et trygt imødekommende og kreativt miljø, der med glæder og livskvalitet på alle måder styrker barnets selvværd, udviklings- og læringsforudsætninger.

I specialgrupperne får børn med særlige behov i alderen 0-6 år individuelle aktivitets-, lærings- eller træningstilbud. Nogle børn har brug for fysioterapi, se nærmere om dette i hjemmesidens menu. Børnene deltager også i forskelligt omfang i børnehavens andre aktiviteter, se punktet aktiviteter i menuen. Vi har mange års erfaring med inklusion, som er et nøgleord i Galaxens pædagogiske tilbud – her er plads til hver enkelt lille stjerne.

Vi tilbyder det enkelte barn en positiv, god, sjov og overskuelig hverdag i vuggestue eller børnehave. Barnet får mulighed for at udvikle sig i trygge, læringsfremmende omgivelser, hvor det sammen med andre børn trives og lykkes i aktiviteter, som barnet har mod på at deltage i. Barnets selvværd skal styrkes gennem følelsen af at blive forstået, værdsat og accepteret, som den man er.

Børnene i Regnbuen har et funktionsniveau, hvor de i videst muligt omfang følger og inkluderes i husets vuggestue eller børnehaverytme en del af dagen. Raketterne har deres egne grupperum, men inkluderes mest muligt i aktiviteter og på legepladsen på tværs af andre børnehavegrupper. I takt med børnenes udvikling og ved opstart af nye børn bliver gruppesammensætningen taget op til revision, og kan derfor løbende ændres.

Vi tager udgangspunkt i barnets kompetencer, og læringsforudsætninger, som et vigtigt fundament for barnets udvikling. Dagligdagen har en genkendelig struktur og rutine, og vi tilbyder aktiviteter, der giver mening for barnet. Børnene har brug for støtte til at udvikle sprog, opmærksomhed, koncentration og social kompetence. Tegn til tale, visualisering med konkreter, billeder/piktogrammer og brug af IT er en naturlig del af kommunikationen i hverdagen. Legetøj, motorisk træning og sansestimulation tilpasses det enkelte barns behov og udviklingsniveau gennem leg og aktiviteter. Vi guider børnene i at blive selvhjulpne og selvstændige. Børnene motiveres dagen igennem til at være aktive og deltagende i forskellige gøremål.

Alle skal føle sig betydningsfulde for fællesskabet med en gensidig respekt mellem børn, forældre og personale. Vi prioriterer forældresamarbejdet og det tværfaglige samarbejde omkring barnet højt, fordi vi sammen kan skabe grundlaget for barnets trivsel i en tryg og god hverdag.