Praktikbeskrivelse og Uddannelsesplan for pædagogstuderende

Praktikstedsbeskrivelse, Uddannelsesplan for 1. praktik, Uddannelsesplan for 2. og 3. praktik - Dagtilbudspædagogik samt Uddannelsesplan for 2. og 3. praktik - Social- og specialpædagogik.