Pædagogik

Al fast personale har været på årskurset "Herning modellen" i 2013/2014, som er en sammensmeltning mellem DUÅ (de utrolige år) og LP-modellen (læringsmiljø og pædagogisk analyse).  Vi arbejder ud fra denne pædagogiske retning i dagligdagen og det kommer blandt andet til udtryk ved at vi har stor fokus på:

  • at rose barnet
  • at have fokus på de ting vi gerne vil se
  • at italesætte det vi ser

 

Som grundlag for alt, arbejder vi ud fra en anerkendende tilgang, hvor vi har fokus på barnets oplevelser og følelser og handler ud fra dette.

Derudover arbejder vi ud fra de seks temaer i de pædagogiske læreplaner:

  • Alsidig personlig udvikling
  • Sociale kompetencer
  • Sprog
  • krop og bevægelse
  • natur og naturfænomener
  • kulturelle udtryksformer og værdier

Du kan læse hvordan vi konkret arbejder med læreplanerne under menupunktet "læreplan".